Tour Tết 2020 ThaiLand: Bangkok - Pattaya

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 17/12/2019
Giá: 6.400.000đ
Thông tin tour
Mã tour: SBCA01
Tour Tết 2020 ThaiLand: Bangkok - Pattaya
Phương tiện: icon icon icon 
Khởi hành tại: Bình Thuận
Ngày khởi hành:
035 819 33 99
Tour Tết 2020 ThaiLand: Bangkok - Pattaya
Bảng giá, Lịch khởi hành
Ngày đi
Chất lượng
Đặc điểm
Giá từ
Book tour
17/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
19/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.500.000 vnđ
19/12/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.600.000 vnđ
20/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.500.000 vnđ
21/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.900.000 vnđ
22/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.900.000 vnđ
23/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.900.000 vnđ
24/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.900.000 vnđ
25/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
7.000.000 vnđ
26/12/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.900.000 vnđ
27/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.900.000 vnđ
29/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
8.000.000 vnđ
30/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
8.000.000 vnđ
31/12/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
8.000.000 vnđ
01/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
02/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
02/01/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.700.000 vnđ
03/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
04/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
05/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.500.000 vnđ
06/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
07/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
08/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
09/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
09/01/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.700.000 vnđ
10/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
11/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
12/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
13/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
14/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
15/01/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.700.000 vnđ
16/01/2020
BL131//13:10 – BL130//15:25
7.090.000 vnđ
17/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.700.000 vnđ
18/01/2020
BL131//13:10 – BL130//15:25
7.090.000 vnđ
19/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.700.000 vnđ
20/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.700.000 vnđ
21/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
8.900.000 vnđ
22/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
9.100.000 vnđ
23/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
9.600.000 vnđ
23/01/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
9.400.000 vnđ
24/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
9.800.000 vnđ
24/01/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
9.600.000 vnđ
25/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
11.600.000 vnđ
25/01/2020
Thai Airway 18h00 – Thai Airway 19h25
11.700.000 vnđ
26/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
12.100.000 vnđ
26/01/2020
Thai Airway 09h45 - Thai Airway 15h50
13.100.000 vnđ
27/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
11.900.000 vnđ
27/01/2020
Thai Airway 18h00 – Thai Airway 19h25
11.090.000 vnđ
27/01/2020
Thai Airway 20h30 – Thai Airway 19h25
11.090.000 vnđ
28/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
11.200.000 vnđ
29/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
10.300.000 vnđ
29/01/2020
Thai Airway 18h00 – Thai Airway 19h25
9.600.000 vnđ
29/01/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
9.800.000 vnđ
30/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
8.800.000 vnđ
30/01/2020
Thai Airway 20h30 – Thai Airway 19h25
8.600.000 vnđ
31/01/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
8.200.000 vnđ
31/01/2020
Thai Airway 20h30 – Thai Airway 19h25
8.000.000 vnđ
01/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
7.400.000 vnđ
01/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
7.200.000 vnđ
02/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
7.000.000 vnđ
02/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
7.000.000 vnđ
03/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.900.000 vnđ
03/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.900.000 vnđ
04/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
04/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.700.000 vnđ
04/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.700.000 vnđ
05/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
05/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.600.000 vnđ
05/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.600.000 vnđ
06/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.600.000 vnđ
06/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.600.000 vnđ
06/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
07/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.500.000 vnđ
07/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.600.000 vnđ
07/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.500.000 vnđ
08/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.500.000 vnđ
09/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.500.000 vnđ
09/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.500.000 vnđ
09/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.400.000 vnđ
10/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
10/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.400.000 vnđ
10/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.400.000 vnđ
11/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.400.000 vnđ
11/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.400.000 vnđ
11/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
12/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.400.000 vnđ
13/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.400.000 vnđ
13/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
13/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.400.000 vnđ
14/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.400.000 vnđ
14/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
15/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.400.000 vnđ
15/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.400.000 vnđ
15/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
16/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.400.000 vnđ
16/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
17/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.400.000 vnđ
18/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
6.400.000 vnđ
18/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.400.000 vnđ
Ghi chú, Lưu ý

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

Thái Lan: Bangkok - Pattaya

Các tour liên quan
3 Ngày 2 Đêm

Giá:

Liên hệ

5 Ngày 4 Đêm

Giá:

Liên hệ

5 Ngày 4 Đêm

Giá:

Liên hệ

4 Ngày 3 Đêm

Giá:

Liên hệ

4 Ngày 3 Đêm

Giá:

Liên hệ

5 Ngày 4 Đêm
17/12/2019

Giá:

10.690.000 đ