ThaiLand: Bangkok - Pattaya

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 22/10/2019
Giá: 5.990.000đ
Thông tin tour
Mã tour: SBCA01
ThaiLand: Bangkok - Pattaya
Phương tiện: icon icon icon 
Khởi hành tại: Bình Thuận
Ngày khởi hành:
035 819 33 99
ThaiLand: Bangkok - Pattaya
Bảng giá, Lịch khởi hành
Ngày đi
Chất lượng
Đặc điểm
Giá từ
Book tour
22/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
23/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.090.000 vnđ
24/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
24/10/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.190.000 vnđ
25/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
26/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
27/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
28/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
29/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
30/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
31/10/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
31/10/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.190.000 vnđ
01/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
02/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
03/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
06/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
07/11/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.190.000 vnđ
08/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
09/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
10/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
11/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
12/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
14/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
14/11/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.190.000 vnđ
15/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
16/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
17/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
21/11/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.190.000 vnđ
22/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
23/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
24/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
25/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
26/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
27/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
28/11/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.190.000 vnđ
29/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
30/11/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
Ghi chú, Lưu ý

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

ThaiLand: Bangkok - Pattaya