ThaiLand: Bangkok - Pattaya

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 20/08/2019
Giá: 6.990.000đ
Thông tin tour
Mã tour: SBCA01
ThaiLand: Bangkok - Pattaya
Phương tiện: icon icon icon 
Khởi hành tại: Bình Thuận
Ngày khởi hành:
035 819 33 99
ThaiLand: Bangkok - Pattaya
Bảng giá, Lịch khởi hành
Ngày đi
Chất lượng
Đặc điểm
Giá từ
Book tour
20/08/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.990.000 vnđ
20/08/2019
Thai Airway 09h45 - Thai Airway 19h25
6.990.000 vnđ
20/08/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.990.000 vnđ
21/08/2019
Thai Airway 09h45 - Thai Airway 19h25
6.990.000 vnđ
21/08/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.990.000 vnđ
22/08/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.990.000 vnđ
22/08/2019
Thai Airway 09h45 - Thai Airway 19h25
6.990.000 vnđ
23/08/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.990.000 vnđ
23/08/2019
Thai Airway 09h45 - Thai Airway 14h30
6.990.000 vnđ
24/08/2019
Thai Airway 09h45 - Thai Airway 19h25
6.990.000 vnđ
24/08/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.990.000 vnđ
01/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
7.990.000 vnđ
02/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
7.990.000 vnđ
03/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
04/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.190.000 vnđ
04/09/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.190.000 vnđ
05/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
06/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
07/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
08/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
09/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
10/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
11/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
12/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
12/09/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.190.000 vnđ
13/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
14/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
15/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
16/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
17/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
18/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
19/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
19/09/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
5.990.000 vnđ
20/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.190.000 vnđ
21/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
22/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
23/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
24/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
26/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
26/09/2019
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.190.000 vnđ
27/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
28/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
29/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
30/09/2019
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.990.000 vnđ
Ghi chú, Lưu ý

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

ThaiLand: Bangkok - Pattaya

Các tour liên quan
5 Ngày 4 Đêm
20/08/2019

Giá:

6.440.000 đ

4 Ngày 3 Đêm
29/08/2019

Giá:

11.990.000 đ

3 Ngày 2 Đêm

Giá:

Liên hệ

5 Ngày 4 Đêm
21/08/2019

Giá:

13.990.000 đ

5 Ngày 4 Đêm

Giá:

Liên hệ

5 Ngày 4 Đêm
18/09/2019

Giá:

14.990.000 đ

5 Ngày 4 Đêm

Giá:

Liên hệ

4 Ngày 3 Đêm

Giá:

Liên hệ

4 Ngày 3 Đêm

Giá:

Liên hệ

5 Ngày 4 Đêm
23/08/2019

Giá:

15.990.000 đ