Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: 19/02/2020
Giá: 2.690.000đ
Thông tin tour
Mã tour: SB0102
Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế
Phương tiện: icon icon 
Khởi hành tại: Hồ Chí Minh
Ngày khởi hành:
035 819 33 99
Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế
Bảng giá, Lịch khởi hành
Ngày đi
Chất lượng
Đặc điểm
Giá từ
Book tour
19/02/2020
PT:PQY - 07:30//PQY:PT- 11:30
2.690.000 vnđ
20/02/2020
PT:PQY - 08:00//PQY:PT- 12:00
2.690.000 vnđ
21/02/2020
PT:PQY - 09:00//PQY:PT- 13:00
2.690.000 vnđ
22/02/2020
PT:PQY - 09:30//PQY:PT- 13:30
2.690.000 vnđ
23/02/2020
PT:PQY - 10:00//PQY:PT- 14:00
2.690.000 vnđ
24/02/2020
PT:PQY - 10:30
2.690.000 vnđ
25/02/2020
PQY:PT- 09:00
2.690.000 vnđ
26/02/2020
PT:PQY - 11:30
2.690.000 vnđ
27/02/2020
PQY:PT- 09:30
2.690.000 vnđ
28/02/2020
PT:PQY - 05:00
2.690.000 vnđ
29/02/2020
PQY:PT - 10:00
2.690.000 vnđ
Ghi chú, Lưu ý

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế