Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: 22/10/2019
Giá: 2.690.000đ
Thông tin tour
Mã tour: SB0102
Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế
Phương tiện: icon icon 
Khởi hành tại: Hồ Chí Minh
Ngày khởi hành:
035 819 33 99
Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế
Bảng giá, Lịch khởi hành
Ngày đi
Chất lượng
Đặc điểm
Giá từ
Book tour
22/10/2019
PT:PQY - 07:30//PQY:PT- 14:00
2.690.000 vnđ
23/10/2019
PT:PQY - 07:30
2.690.000 vnđ
24/10/2019
PQY:PT - 08:00
2.690.000 vnđ
25/10/2019
PT:PQY - 06:00//PQY:PT - 10:00
2.690.000 vnđ
26/10/2019
PT:PQY - 07:00//PQY:PT - 11:00
2.690.000 vnđ
27/10/2019
PT:PQY - 08:00//PQY:PT - 12:00
2.690.000 vnđ
28/10/2019
PT:PQY - 09:00//PQY:PT - 13:00
2.690.000 vnđ
29/10/2019
PT:PQY - 10:00
2.690.000 vnđ
30/10/2019
PQY:PT- 08:30
2.690.000 vnđ
31/10/2019
PT:PQY - 11:30
2.690.000 vnđ
Ghi chú, Lưu ý

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế