Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: 17/12/2019
Giá: 2.690.000đ
Thông tin tour
Mã tour: SB0102
Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế
Phương tiện: icon icon 
Khởi hành tại: Hồ Chí Minh
Ngày khởi hành:
035 819 33 99
Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế
Bảng giá, Lịch khởi hành
Ngày đi
Chất lượng
Đặc điểm
Giá từ
Book tour
17/12/2019
PT:PQY - 05:30//PQY:PT -11:00
2.690.000 vnđ
18/12/2019
PT:PQY - 06:00//PQY:PT -11:30
2.690.000 vnđ
19/12/2019
PT:PQY - 07:00//PQY:PT -12:00
2.690.000 vnđ
20/12/2019
PT:PQY - 08:00//PQY:PT -13:00
2.690.000 vnđ
21/12/2019
PT:PQY - 05:00//PQY:PT -08:00
2.690.000 vnđ
22/12/2019
PT:PQY - 06:00//PQY:PT -10:00
2.690.000 vnđ
23/12/2019
PT:PQY - 07:00//PQY:PT -11:00
2.690.000 vnđ
24/12/2019
PT:PQY - 08:00//PQY:PT -12:00
2.690.000 vnđ
25/12/2019
PT:PQY - 08:30//PQY:PT -12:30
2.690.000 vnđ
26/12/2019
PT:PQY - 09:30//PQY:PT -13:00
2.690.000 vnđ
27/12/2019
PT:PQY - 10:00//PQY:PT -13:30
2.690.000 vnđ
28/12/2019
PT:PQY - 11:00//PQY:PT -14:30
2.690.000 vnđ
29/12/2019
PT:PQY - 11:30//PQY:PT -15:00
2.690.000 vnđ
30/12/2019
PT:PQY - 11:30//PQY:PT -15:00
2.690.000 vnđ
31/12/2019
PT:PQY - 05:00//PQY:PT -11:00
2.690.000 vnđ
Ghi chú, Lưu ý

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế

Phú Quý - Xứ Sở Cua Huỳnh Đế