Hòn Ngọc Phú Quý

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: 19/02/2020
Giá: 1.868.000đ
Thông tin tour
Mã tour: SB0101
Hòn Ngọc Phú Quý
Phương tiện: icon icon 
Khởi hành tại: Bình Thuận
Ngày khởi hành:
035 819 33 99
Hòn Ngọc Phú Quý
Bảng giá, Lịch khởi hành
Ngày đi
Chất lượng
Đặc điểm
Giá từ
Book tour
19/02/2020
PT:PQY - 7:30//PQY:PT - 11:30
1.868.000 vnđ
20/02/2020
PT:PQY - 08:00//PQY:PT - 12:00
1.868.000 vnđ
21/02/2020
PT:PQY - 09:00//PQY:PT - 13:00
1.868.000 vnđ
22/02/2020
PT:PQY - 09:30//PQY:PT - 13:30
1.868.000 vnđ
23/02/2020
PT:PQY -10:00//PQY:PT - 14:00
1.868.000 vnđ
24/02/2020
PT:PQY - 10:30
1.868.000 vnđ
25/02/2020
PQY:PT - 09:00
1.868.000 vnđ
26/02/2020
PT:PQY - 11:30
1.868.000 vnđ
27/02/2020
PQY:PT - 09:30
1.868.000 vnđ
28/02/2020
PT:PQY - 05:00
1.868.000 vnđ
29/02/2020
PQY:PT - 10:00
1.868.000 vnđ
Ghi chú, Lưu ý

Đảo Phú Quý Xứ Sở Cua Huỳnh Đế 

Đảo Phú Quý Xứ Sở Cua Huỳnh Đế 

Đảo Phú Quý Xứ Sở Cua Huỳnh Đế