Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 19/02/2020
Giá: 5.800.000đ
Thông tin tour
Mã tour:
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Phương tiện: icon icon 
Khởi hành tại: Hồ Chí Minh
Ngày khởi hành:
035 819 33 99
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Bảng giá, Lịch khởi hành
Ngày đi
Chất lượng
Đặc điểm
Giá từ
Book tour
19/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
19/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
5.800.000 vnđ
20/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
6.000.000 vnđ
20/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
5.800.000 vnđ
21/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
21/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
5.800.000 vnđ
21/02/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
5.800.000 vnđ
22/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
22/02/2020
Thai Airway 09h45 – Thai Airway 15h50
5.800.000 vnđ
23/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
24/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
25/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
26/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
27/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
28/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
29/02/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
01/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
02/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
03/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
04/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
05/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
06/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
06/03/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.000.000 vnđ
07/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
08/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
09/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
10/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
11/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
12/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
13/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
13/03/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.000.000 vnđ
14/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
15/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
16/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
17/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
18/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
19/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
20/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
20/03/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.000.000 vnđ
21/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
22/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
23/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
24/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
25/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
27/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
27/03/2020
Jetstar 13h00 – Jetstar 15h30
6.000.000 vnđ
28/03/2020
Nok Air 09h50 - Nok Air 18h30
5.800.000 vnđ
Ghi chú, Lưu ý
Nội dung đang cập nhật ....